ספרי קבלה שרשרת מורים דברי עיון עמוד הבית צרו קשר

דברי עיון

חושים רוחניים
מדיטציה יהודית
כל העם נביאים


כל העם נביאים

בשנת תק"ז (1747) בעת אליית נשמה ביום ראש השנה, הייתה לבעת-שם-טוב התגלות:
"ושאלתי את פי משיח,"אימתי אתי מר" ("מתי בא אדוני?") והשיב לי : "בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך... ויתגלה בעולם ויפוצו מיענותיך חוצה, מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם מהמ לעשות ייחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה". (מכתב של הבעש"ט לגיסו)

דברי הבעש"ט כאן קשורים לנבואתו של יואל הנביא:
"והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר, ונבוו בניכם ובנותיכם, זקניכם חולומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי." (יואל פרק ג')

הרב כהן הנזיר
אפשר להזכיר בהקשר זה את דברי משה רבנו עצמו:
"ומי יתן כל עם מ' נביאים כי יתן מ' את רוחו עליהם." (במדבר פרק י"א)

בהקשר עם שאיפה זו כתב הרב קוק:
"צריכים כעת בזמן הפריחה הלאומית, בהתחלתה, לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית העליונ ה שהיא הסיגול לרוח הקדש, שיהא קבוע ברוב בעלי הכשרון שבאומה. חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי אם מום ומחלה, ובארץ ישראל הוא מחלה מכאבת, שהיא מוכרחה להרפא."

הרב כהן הנזיר תיאר את תהליך המחשבה היהודית בספרו "קול הנבואה".
לדעתו יונקת המחשבה היהודית מקול הנבואה, אך קיימות בה, כמו ברוח הקדש, דרגות רבות ושונות.